Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία
Μηδενικές καταβολές για υπερχρεωμένο νοικοκυριό

Μηδενικές καταβολές για υπερχρεωμένο νοικοκυριό

Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης πέτυχε με την παρέμβασή του τον ορισμό μηδενικών καταβολών για λογαριασμό εντολέα μας. Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την από 26/06/2015 προσωρινή διαταγή του έκρινε ότι στο πρόσωπο του εντολέα μας...
Ζητήματα ακυρότητας σύμβασης εργασίας

Ζητήματα ακυρότητας σύμβασης εργασίας

Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς στο Εφετείο Κέρκυρας, αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα του κύρους της σύμβασης εργασίας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο...
Ζητήματα ακυρότητας σύμβασης εργασίας

Μισθοί υπερημερίας – Αίτηση αναστολής

Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς που αφορούσε μισθούς υπερημερίας του εντολέα μας-εργαζομένου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς. Η εταιρεία μας ανέλαβε την άμυνα του εργαζομένου σε αίτηση αναστολής που...
Τροχαίο ατύχημα – Ζητήματα υπαιτιότητας

Τροχαίο ατύχημα – Ζητήματα υπαιτιότητας

Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία υπόθεση αυτοκινητικής διαφοράς στο Εφετείο Θεσσαλονίκης αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα της υπαιτιότητας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο...
Αποζημιώσεις επενδυτών – Συνεγγυητικό κεφάλαιο

Αποζημιώσεις επενδυτών – Συνεγγυητικό κεφάλαιο

Ο Δικηγόρος Νικόλαος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον Άρειο Πάγο υποθέσεις που αφορούσαν αποζημιώσεις επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος με τις υπ΄ αρ. 533/2011 και 534/2011 αποφάσεις του έκρινε υπό το πρίσμα του...