Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Διοικητικό Δίκαιο, είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Διοικητικό Δίκαιο, είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους και των νομικών προσώπων εκείνων που διακρίνονται ως φορείς άσκησης δημοσίας εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις αυτών προς τους πολίτες και τα διοικητικά όργανα.

Ωσαύτως θέματα που αφορούν τη διάρθρωση, το προσωπικό, την περιουσία, ή αναφέρονται στο διοικητικό και δικαστικό έλεγχο και στις εκδιδόμενες υπό των παραπάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων διοικητικές πράξεις, όπως και στη διαμόρφωση των σχέσεων προς τρίτους, και ακόμη στη κατ΄ αρμοδιότητα έκταση που δρουν αυτές, διέπονται από το Διοικητικό Δίκαιο που ουσιαστικά αποτελεί τον πιο ζωτικό κοινωνικό κλάδο του Συνταγματικού Δικαίου.

Βασικά το Διοικ. Δίκαιο διακρίνεται στο “Γενικό Διοικητικό Δίκαιο“, ή “Γενικό Μέρος” όπως συνηθίζεται να λέγεται και στο “Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο” κλάδοι του οποίου είναι το Αστυνομικό Δίκαιο, το Φορολογικό, το Πολεοδομικό, το Συνταξιοδοτικό, το Εκπαιδευτικό, το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λπ. που αφορούν λεπτομερείς κωδικοποιήσεις νομοθετημάτων επί της ίδρυσης, οργάνωσης και δράσης των διαφόρων κρατικών φορέων (Ν.Π.Δ.Δ.). Πολλοί κλάδοι από τους παραπάνω παρουσιάζονται σήμερα με δική τους “αυτοτέλεια” όπως π.χ. το Αστυνομικό Δίκαιο, το Φορολογικό Δίκαιο, το Δημοσιονομικό Δίκαιο κ.ά.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Δείτε παρακάτω παραδείγματα που μπορουμε να σας βοηθήσουμε.
Συνταξιοδοτικά - Ασφαλιστικά
Δημόδιοι Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις ΕΣΠΑ

Τα αξιόγραφα, τα οποία απασχολούν ως επί το πλείστον τον εμπορικό κόσμο, συνεπώς και το νομικό, είναι η συναλλαγματική και επιταγή. Ωστόσο αξιόγραφα είναι και το γραμμάτιο σε διαταγή, οι μετοχές ΑΕ, τα λαχεία κ.α. Κάθε κατηγορία αξιογράφου προσδίδει διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη,  ήτοι λ.χ. στον εκδότη, στον αποδέκτη, στον κομιστή αυτού κλπ.

Τα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα δύο βασικότερα αξιόγραφα, ήτοι τη συναλλαγματική και την επιταγή είναι ο Ν.  5325/1932 περί συναλλαγματικής και ο Ν. 5960/1933 περί επιταγής. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει πρόκειται για δύο απαρχαιωμένους νόμους η βαθιά γνώση των οποίων καθίσταται απαραίτητη, σε συνδυασμό με την εμπορική πρακτική που ακολουθείται και με άλλους κανόνες του κοινού δικαίου.

Η διαδεδομένη χρήση της συναλλαγματικής και της επιταγής στις εμπορικές συναλλαγές προκύπτει από το γεγονός ότι ο κομιστής των δύο αυτών αξιογράφων, τηρώντας τις προθεσμίες και τις προϋποθέσεις του νόμου μπορεί να αξιώσει την απαίτησή τους εκδίδοντας διαταγή πληρωμής, η οποία θεωρείται μία γρήγορη και εύκολη σχετικά διαδικασία.

Η εταιρεία μας πάντα με πίστη και επαγγελματισμό αναλαμβάνει υποθέσεις απ’ όλο το φάσμα του  δικαίου των αξιογράφων, φροντίζοντας για την διασφάλιση των αξιώσεων των εντολέων μας  και εν γένει των συμφερόντων των εντολέων μας.

Έτσι είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας ως προς:

α) την έκδοση και αποδοχή αξιογράφων

β) τη μεταβίβαση και οπισθογράφηση αυτών

γ) την έκδοση διαταγής πληρωμής

δ) την άσκηση αγωγής

ε) την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά διαταγής πληρωμής

στ) την ταχεία και ορθή αντιμετώπιση σε θέματα που ανακύπτουν από την έκδοση ακάλυπτης επιταγής

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

Ο κομιστής της συναλλαγματικής και της επιταγής, αυτός δηλαδή, ο οποίος έχει αξίωση να εισπράξει το ποσό που αναγράφεται στο αξιόγραφο, εφόσον παρέλθει η αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατόν να εισπράξει το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να απευθυνθεί σε ειδικό νομικό σύμβουλο– δικηγόρο, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις του και τονίζουμε ότι τόσο η έναρξη της παραγραφής όσο και ο χρόνος της διαφέρουν ανάλογα με το επίδικο αξιόγραφο.

Ημερομηνία της συναλλαγματικής αποτελεί η ημερομηνία λήξης, σε αντίθεση με την επιταγή που αποτελεί η ημερομηνία έκδοσης! Η επιταγή είναι πάντα πληρωτέα με την εμφάνισή της, ακόμα κι αν ο κομιστής την εμφανίσει νωρίτερα από την ημερομηνία που αναγράφεται – ημερομηνία έκδοσης. Αντίθετα η συναλλαγματική είναι πληρωτέα κατά την ημερομηνία λήξης της, δηλαδή αυτή αναγράφεται στο σώμα της.

Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Τηλ. Επικοινωνίας

Τηλ: 2314-311-380
Fax: 2314-311-381

6942262085, 6946003838

Στείλτε μας μήνυμα

info@pmlawfirm.gr

Επισκεφτείτε μας

Δωδεκανήσου 2 , Θεσσαλονίκη

Ωράριο Εταιρείας :

Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 21:00
Σαβ.: 9:00 με 17:00

Αποστολή μας

Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέως μας, η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που αντλούμε προς όφελός του, η τήρηση της δικηγορικής δεοντολογίας και της ηθικής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.