Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

ΔΙΚΑΙΟ INTERNET

Το δίκαιο του Ίντερνετ ρυθμίζει τις σχέσεις μας, οι οποίες δημιουργούνται από τη χρήση του διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις μας.

ΔΙΚΑΙΟ INTERNET

Το δίκαιο του Ίντερνετ ρυθμίζει τις σχέσεις μας, οι οποίες δημιουργούνται από τη χρήση του διαδικτύου, τα δικαιώματα και τις υποχρέωσεις μας. Είναι φυσικά ένας πολύ νέος κλάδος στο νομικό κόσμο, ωστόσο η ραγδαία ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου τον καθιστά ιδιαίτερα επίκαιρο και απαραίτητο, καθώς η ανωνυμία που μπορεί να εξασφαλίσει ο διαδικτυακός χώρος σε συνδυασμό με την ελλιπή γνώση χρήσης αυτού από μεγάλο αριθμό χρηστών αποτελεί την πηγή πολλών νομικών προβλημάτων.

Η νομοθεσία που διέπει το δίκαιο του Ίντερνετ δεν είναι κωδικοποιημένη με αποτέλεσμα αυτή να είναι διάσπαρτη και αρκετά περίπλοκη. Μέλημά μας είναι η συνεχής ενημέρωση μας της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες ρυθμίζουν θέματα του εν λόγω δικαίου και στόχος μας η ολοκληρωμένη παροχή νομικής προστασίας των εντολέων μας.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση του πελάτη αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου καθώς και την υλοποίηση οποιασδήποτε νομικής ενέργειας χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλισθούν τα δικαιώματά του και να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει. Έτσι αναλαμβάνουμε:

α) τη σύνταξη Γενικών Όρων χρήσης και Πολιτικής απορρήτου

β) διαφορές που προκύπτουν από την χρήση domain name (ονόματα ιστοχώρου)

γ) θέματα που άπτονται της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

δ) ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας λογισμικού, βάσεων δεδομένων καλλιτεχνικών έργων

ε) θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου

στ) δικαστική και εξωδικαστική εν γένει αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανακύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:           

Από το Μάιο 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Με το νέο κανονισμό ενισχύονται και επικαιροποιούνται τα δικαιώματα των χρηστών στα προσωπικά τους δεδομένα (λ.χ. το δικαίωμα στη διαγραφή των δεδομένων, άλλως «δικαίωμα στη λήθη», το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων κ.ο.κ.), ενώ ενισχύεται η διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, η συναίνεση των χρηστών καθίσταται απαραίτητη για την αποθήκευση, επεξεργασία ή προώθηση σε τρίτους των προσωπικών τους δεδομένων.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σε εταιρίες και φορείς που τηρούν, επεξεργάζονται ή διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα χρηστών, καθότι ο νέος κανονισμός επιβάλλει «δρακόντειες» κυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του, ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθίστανται εις ολόκληρον υπεύθυνοι και δύνανται να εναχθούν αποζημιωτικώς στα αρμόδια πολιτικά Δικαστήρια.

Τηλ. Επικοινωνίας

Τηλ: 2314-311-380
Fax: 2314-311-381

6942262085, 6946003838

Στείλτε μας μήνυμα

info@pmlawfirm.gr

Επισκεφτείτε μας

Δωδεκανήσου 2 , Θεσσαλονίκη

Ωράριο Εταιρείας :

Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 21:00
Σαβ.: 9:00 με 17:00

Αποστολή μας

Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέως μας, η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που αντλούμε προς όφελός του, η τήρηση της δικηγορικής δεοντολογίας και της ηθικής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.