Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Tα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που διαμένουν νόμιμα στη χώρα διότι κατέχουν ειδική άδεια διαμονής και σε αυτά που διαμένουν στη χώρα παράνομα, χωρίς δηλαδή απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Tα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που διαμένουν νόμιμα στη χώρα διότι κατέχουν ειδική άδεια διαμονής και σε αυτά που διαμένουν στη χώρα παράνομα, χωρίς δηλαδή απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Το Δίκαιο Αλλοδαπών μεταξύ άλλων, ρυθμίζει το ιδιαίτερο καθεστώς των αλλοδαπών προσώπων που βρίσκονται στην επικράτεια μίας χώρας, εν προκειμένω στην Ελλάδα. Τέσσερις είναι οι κατηγορίες αλλοδαπών που ρυθμίζει το εν λόγω δίκαιο: α) αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) αυτοί οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν Ευρωπαϊκή ιθαγένεια – Κοινοτικοί υπήκοοι, γ) οι δικαιούχοι Διεθνούς Προστασίας και οι Ανιθαγενείς και δ) οι Ομογενείς και Παλιννοστούντες.

Τα τελευταία χρόνια, περίπου από το 2000, η προσέλευση αλλοδαπών στη χώρα μας με προορισμό είτε την Ελλάδα, είτε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με αποτέλεσμα το Δίκαιο Αλλοδαπών να έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα, αποτελώντας συχνά αντικείμενο νομοθετικών τροποποιήσεων και αλλαγών, προκειμένου να ρυθμιστούν διαρκώς νέα ανακύπτοντα ζητήματα. Το μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών και ρυθμιζόμενων θεμάτων αφορά τις άδειες διαμονής για παράνομα εισελθόντες και διαμένοντες στον ελλαδικό χώρο εξαιτίας της αθρόας εισροής παράνομων μεταναστών. Ωστόσο την Ελληνική Νομοθετική Εξουσία έχει απασχολήσει και η απονομή Ελληνικής Ιθαγένειας, όπου με τον τελευταίο νόμο 4332/2015, επήλθαν ουσιαστικές επεμβάσεις όχι μόνο στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης αλλά και σε διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Οι κύριες κατηγορίες αδειών διαμονής είναι:

Α) Άδεια διαμονής για εργασία και για επαγγελματικούς λόγους

Β) Προσωρινή διαμονής

Γ) Άδεια διαμονής για Εξαιρετικούς, Ανθρωπιστικούς και άλλους  λόγους

Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση

Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών

ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας

Άλλες άδειες διαμονής είναι αυτές που δίδονται σε ομογενείς με Αλβανική Ιθαγένεια και στην οικογένειά τους (τέκνα και αλλοδαπούς συζύγους), καθώς και σε αυτούς με Τουρκική Ιθαγένεια, σε μέλη οικογένειας των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες οι οποίες αφορούν ειδικότερες και σπανιότερες περιπτώσεις.

Όταν οι αρμόδιες αρχές συλλαμβάνουν αλλοδαπά άτομα που έχουν εισέλθει ή διαμένουν παράνομα στη χώρα, προβαίνουν στις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου τα άτομα αυτά να επιστρέψουν – απομακρυνθούν με ασφάλεια από την χώρα, ενώ μέχρι την επιστροφή ή απέλασή τους τις περισσότερες φορές διατάσσεται η κράτησή τους. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως «Επιστροφή του Αλλοδαπού», η οποία ρυθμίζεται από το ν. 3907/2011 και «Απομάκρυνση του Αλλοδαπού από τη χώρα με Απέλαση», η οποία διαχωρίζεται σε Δικαστική Απέλαση και ρυθμίζεται από το άρθρο 74 του Ποινικού Κώδικα η οποία διατάσσεται από το Δικαστήριο και σε Διοικητική Απέλαση, η οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα 76-78Α και 80 του ν. 3386/2005 και την απόφαση εκδίδει η Διοίκηση.  Η διαδικασία της επιστροφής βασίζεται σε διαφορετικούς λόγους απ’ ότι αυτή της απέλασης, ενώ σημαντικότατη διαφορά τους είναι πως η μεν πρώτη (επιστροφή) δεν σημαίνει απαραίτητα και εγγραφή του αλλοδαπού στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α), σε αντίθεση με τη δεύτερη (απόφαση απέλασης), με την οποία σηματοδοτείται και η εγγραφή του αλλοδαπού στον ανωτέρω κατάλογο.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλων των ειδών τα νομικά ζητήματα, τα οποία αφορούν τους πολίτες ξένων χωρών προβαίνοντας κάθε φορά στις ανάλογες δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες εκείνες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την επιθυμητή, για τους εντολείς μας, έκβαση. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας προβαίνουν στην πλήρη και σαφή ενημέρωση των πελατών μας για τα δικαιώματά τους σε ό, τι αφορά την νόμιμη παραμονή τους στην χώρα, και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε εντολέα μας προβαίνουμε στις απαραίτητες κάθε φορά ενέργειες.

Αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων:

  • την έκδοση αδειών διαμονής και αιτήσεων για λήψη Ελληνικής Ιθαγένειας,
  • την κατάθεση και παράσταση αιτήσεων θεραπείας και ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Διοίκησης,
  • την κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεως, αιτήσεων αναστολής και προσωρινής διαταγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων,
  • την κατάθεση αντιρρήσεων κατά της κράτησης ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών και Δικαστικών αρχών,
  • σε περιπτώσεις ανεπιθύμητων αλλοδαπών προβαίνουμε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να διαγραφεί εγγεγραμμένος αλλοδαπός στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Τηλ. Επικοινωνίας

Τηλ: 2314-311-380
Fax: 2314-311-381

6942262085, 6946003838

Στείλτε μας μήνυμα

info@pmlawfirm.gr

Επισκεφτείτε μας

Δωδεκανήσου 2 , Θεσσαλονίκη

Ωράριο Εταιρείας :

Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 21:00
Σαβ.: 9:00 με 17:00

Αποστολή μας

Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέως μας, η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που αντλούμε προς όφελός του, η τήρηση της δικηγορικής δεοντολογίας και της ηθικής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.