ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

   Το Δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε και διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία υπόθεση μετάθεσης εν ενεργεία πυροσβεστικού υπαλλήλου (επιπυραγού). Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης -στο οποίο παραστάθηκε ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης- έκρινε με την υπ΄ αρ. 87/2018 απόφασή του ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων μετάθεσης, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, συνισταμένης στην αδυναμία συνέχισης των μεταπτυχιακών του σπουδών. Ως εκ τούτου αποφάσισε την αναστολή μετάθεσης του εντολέα μας απορρίπτοντας ως ουσιαστικά αβάσιμους τους ισχυρισμούς του αντίδικου Δημοσίου περί συνδρομής υπέρτερων λόγων δημοσίου συμφέροντος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΓΙΝΑ TV

             Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη παραχώρησε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Βεργίνα TV σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GPDR). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέλυσε τα βασικά δικαιώματα του χρήστη που απορρέουν από το νέο κανονισμό, τις κυρώσεις που προβλέπονται για τις εταιρίες που δεν συμμορφώνονται, καθώς και τις προκλήσεις που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του κανονισμού στο μέλλον. Μπορείτε να παρακολουθήσετε απόσπασμα της συνέντευξης πατώντας εδώ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

            Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία μας είχε να χειριστεί υπόθεση εντολέα μας, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην σε (8) μήνες φυλάκιση για το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης. Κατόπιν μετατροπής της ως άνω ποινής σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως, ο εντολέας μας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ενόψει της χρηματικής οφειλής του. Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση ακύρωσης κατά της καταδικαστικής απόφασης, πετυχαίνοντας εν τέλει την ακύρωση αυτής και συνακόλουθα την παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Το ποινικό Δικαστήριο έκρινε ότι εσφαλμένως έγινε στον πελάτη μας η κλήση ως αγνώστου διαμονής και εν κατακλείδι ο εντολέας μας αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να υποχρεωθεί να πληρώσει τη μετατραπείσα χρηματική ποινή εις βάρος του.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

           Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία ποινική υπόθεση σωματικής βλάβης εξ αμελείας, προερχόμενη από τροχαίο ατύχημα. Η εταιρεία μας ανέλαβε την υπεράσπιση του κατηγορουμένου-εντολέα μας και παρότι υφίστατο σοβαρός τραυματισμός του μηνυτή, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε πανηγυρικά τον εντολέα μας κρίνοντας ότι η σωματική βλάβη του μηνυτή επήλθε αποκλειστικώς από τις δικές του παράνομες ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο δυσχέρανε σε σημαντικό βαθμό τη διεκδίκηση τυχόν αποζημιωτικών αξιώσεων του μηνυτή εναντίον του πελάτη μας. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

           Η Δικηγόρος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σχετικά με το νέο νόμο 4326/2015 (νόμος Κοντωνή) και τις αλλαγές που επιφέρει στον Επαγγελματικό Αθλητισμό. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

            Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση που αφορούσε σε διόρθωση παλαιάς απόφασης και στην οποία είχαν εμφιλοχωρήσει πρόδηλα σφάλματα. Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αρ. 4293/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) διετάχθη η διόρθωση της παλαιάς και εσφαλμένης απόφασης και μάλιστα κρίθηκε ότι την αίτηση διόρθωσης μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον ενόψει του γεγονότος ότι οι αρχικοί διάδικοι της δίκης είχαν αποβιώσει.