ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

   Το Δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε και διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία υπόθεση μετάθεσης εν ενεργεία πυροσβεστικού υπαλλήλου (επιπυραγού). Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης -στο οποίο παραστάθηκε ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης- έκρινε με την υπ΄ αρ. 87/2018 απόφασή του ότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων μετάθεσης, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος, συνισταμένης στην αδυναμία συνέχισης των μεταπτυχιακών του σπουδών. Ως εκ τούτου αποφάσισε την αναστολή μετάθεσης του εντολέα μας απορρίπτοντας ως ουσιαστικά αβάσιμους τους ισχυρισμούς του αντίδικου Δημοσίου περί συνδρομής υπέρτερων λόγων δημοσίου συμφέροντος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ ΣΤΟ ΒΕΡΓΙΝΑ TV

             Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη παραχώρησε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στο Βεργίνα TV σχετικά με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GPDR). Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανέλυσε τα βασικά δικαιώματα του χρήστη που απορρέουν από το νέο κανονισμό, τις κυρώσεις που προβλέπονται για τις εταιρίες που δεν συμμορφώνονται, καθώς και τις προκλήσεις που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του κανονισμού στο μέλλον. Μπορείτε να παρακολουθήσετε απόσπασμα της συνέντευξης πατώντας εδώ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

            Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εταιρεία μας είχε να χειριστεί υπόθεση εντολέα μας, ο οποίος είχε καταδικαστεί ερήμην σε (8) μήνες φυλάκιση για το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης. Κατόπιν μετατροπής της ως άνω ποινής σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως, ο εντολέας μας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ενόψει της χρηματικής οφειλής του. Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση ακύρωσης κατά της καταδικαστικής απόφασης, πετυχαίνοντας εν τέλει την ακύρωση αυτής και συνακόλουθα την παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής. Το ποινικό Δικαστήριο έκρινε ότι εσφαλμένως έγινε στον πελάτη μας η κλήση ως αγνώστου διαμονής και εν κατακλείδι ο εντολέας μας αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς να υποχρεωθεί να πληρώσει τη μετατραπείσα χρηματική ποινή εις βάρος του.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΘΩΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

           Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία ποινική υπόθεση σωματικής βλάβης εξ αμελείας, προερχόμενη από τροχαίο ατύχημα. Η εταιρεία μας ανέλαβε την υπεράσπιση του κατηγορουμένου-εντολέα μας και παρότι υφίστατο σοβαρός τραυματισμός του μηνυτή, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης αθώωσε πανηγυρικά τον εντολέα μας κρίνοντας ότι η σωματική βλάβη του μηνυτή επήλθε αποκλειστικώς από τις δικές του παράνομες ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό το Δικαστήριο δυσχέρανε σε σημαντικό βαθμό τη διεκδίκηση τυχόν αποζημιωτικών αξιώσεων του μηνυτή εναντίον του πελάτη μας. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

           Η Δικηγόρος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σχετικά με το νέο νόμο 4326/2015 (νόμος Κοντωνή) και τις αλλαγές που επιφέρει στον Επαγγελματικό Αθλητισμό. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ

            Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση που αφορούσε σε διόρθωση παλαιάς απόφασης και στην οποία είχαν εμφιλοχωρήσει πρόδηλα σφάλματα. Συγκεκριμένα, με την υπ΄ αρ. 4293/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) διετάχθη η διόρθωση της παλαιάς και εσφαλμένης απόφασης και μάλιστα κρίθηκε ότι την αίτηση διόρθωσης μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον ενόψει του γεγονότος ότι οι αρχικοί διάδικοι της δίκης είχαν αποβιώσει. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

               Ο Δικηγόρος Νικόλαος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον Άρειο Πάγο υπόθεση που αφορούσε σε αποζημιώσεις επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αρ. 167/2016 απόφασή του έκρινε υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου ότι στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που αφορά σε χρήματα που δόθηκαν σε σχέση με επένδυση ανεξαρτήτως αν η επένδυση αυτή έλαβε χώρα. Με τον τρόπο αυτό κρίθηκε ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο οφείλει να αποζημιώσει τους επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους.   

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΚ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

             Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία ποινική υπόθεση σωματικής βλάβης εξ αφορμής τροχαίου ατυχήματος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας σε αυτόφωρη διαδικασία. Το γραφείο μας στην εν λόγω υπόθεση βρισκόταν από την πλευρά της πολιτικής αγωγής και πέτυχε -πράγμα σπάνιο για τέτοιες περιπτώσεις- την καταδίκη του κατηγορουμένου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι μόνο για σωματική βλάβη εξ αμελείας, όπως είθισται, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο διάπλατα το δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημίωσης του εντολέα μας στο αρμόδιο πολιτικό Δικαστήριο.

 

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

                Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης πέτυχε με την παρέμβασή του τον ορισμό μηδενικών καταβολών για λογαριασμό εντολέα μας. Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την από 26/06/2015 προσωρινή διαταγή του έκρινε ότι στο πρόσωπο του εντολέα μας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 για τον ορισμό μηδενικών δόσεων λόγω έλλειψης επαρκούς εισοδήματος προς αντιμετώπιση ουσιωδών βιοτικών αναγκών. Συνακόλουθα το Ειρηνοδικείο απαγόρευσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων την παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από την σύνταξη της αιτούσας.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς στο Εφετείο Κέρκυρας, αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα του κύρους της σύμβασης εργασίας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο Εφετείο για λογαριασμό του εντολέα μας-εργοδότη στη συγκεκριμένη περίπτωση και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι η εργασιακή σύμβαση ήταν έγκυρη, τελικώς και κατόπιν ασκηθείσας εφέσεως από το γραφείο μας, το Μονομελές Εφετείο Κέρκυρας με την υπ΄ αρ. 45/2015 απόφασή του θεώρησε ότι η σύμβαση εργασίας στην προκειμένη περίπτωση είναι άκυρη λόγω ελλείψεως βιβλιαρίου υγείας εκ μέρους του εργαζομένου, ψαλιδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την διεκδικούμενη αποζημίωση. 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ

           Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη πραγματοποίησε εισήγηση στο forum μονοπάτια επιχειρηματικότητας που πραγματοποίησε η εταιρεία skywalker στη Θεσσαλονίκη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης. Η εισήγηση αυτή είχε θέμα ΄΄ Μορφές Εταιριών – Βασικές Νομικές Συμβουλές Έναρξης΄΄και έλαβε χώρα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΄΄8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας – Θεσσαλονίκη job festival 2015΄΄.Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά γνωρίσματα όλων των εμπορικών εταιριών, καθώς και στις νέες εμπορικές εταιρίες, λ.χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Επιπροσθέτως, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ίδρυση του εκάστοτε εταιρικού σχήματος. 

ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

                 Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς που αφορούσε μισθούς υπερημερίας του εντολέα μας-εργαζομένου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς. Η εταιρεία μας ανέλαβε την άμυνα του εργαζομένου σε αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει ο εργοδότης-εταιρεία εναντίον μας και ζητούσε να ανασταλούν οι υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα να μην πληρώσει τους οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς -δυνάμει εκδοθείσας προσωρινής διαταγής- απέρριψε την αίτηση αναστολής του εργοδότη και συνακόλουθα τον υποχρέωσε στην καταβολή των οφειλομένων στον εντολέα μας, θεωρώντας ότι από την εκτέλεση της απόφασης ο εργοδότης δεν θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

                 Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία υπόθεση αυτοκινητικής διαφοράς στο Εφετείο Θεσσαλονίκης αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα της υπαιτιότητας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο Εφετείο και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι ο εντολέας μας ήταν υπαίτιος σε ποσοστό 100%, τελικώς και κατόπιν ασκηθείσας εφέσεως από το γραφείο μας, το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αρ. 2272/2014 απόφασή του θεώρησε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του δυστυχήματος ήταν ο αντίδικος και απάλλαξε τον εντολέα μας από οποιαδήποτε ευθύνη, επιδικάζοντάς του μάλιστα και μια διόλου ευκαταφρόνητη αποζημίωση. Πρόκειται για μια εξαιρετικώς σπάνια περίπτωση στο τομέα των αυτοκινητικών διαφορών, όπου ανατράπηκε καθ΄ ολοκληρίαν η απόφαση του α΄ βαθμού και από εκεί που ο εντολέας μας καλούταν να πληρώσει αποζημίωση, τελικώς έλαβε ο ίδιος αποζημίωση από τον αντίδικό του !   

ΜΟΡΦΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ

          Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη πραγματοποίησε εισήγηση στο forum μονοπάτια επιχειρηματικότητας που πραγματοποίησε η εταιρεία skywalker στη Θεσσαλονίκη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης. Η εισήγηση αυτή είχε θέμα ΄΄Μορφές & Σύσταση Εταιριών΄΄και έλαβε χώρα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΄΄7ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας – Θεσσαλονίκη job festival 2014΄΄. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά γνωρίσματα όλων των εμπορικών εταιριών, καθώς και στις νέες εμπορικές εταιρίες, λ.χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

         Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4161/2013 στο νόμο 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων Φορολογικού Δικαίου από 27/05/2013 έως 03/07/2013 που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

                Ο Δικηγόρος Νικόλαος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον Άρειο Πάγο υποθέσεις που αφορούσαν αποζημιώσεις επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος με τις υπ΄ αρ. 533/2011 και 534/2011 αποφάσεις του έκρινε υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου ότι στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που αφορά σε χρήματα που δόθηκαν σε σχέση με επένδυση ανεξαρτήτως αν η επένδυση αυτή έλαβε χώρα. Με τον τρόπο αυτό κρίθηκε ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο οφείλει να αποζημιώσει τους επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους.