ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

              Κατωτέρω παραθέτουμε ενδεικτικώς εταιρίες, τις οποίες εκπροσωπούμε ή έχουμε εκπροσωπήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά πρόσωπα-εντολείς μας δεν παραθέτουμε για λόγους διασφαλίσεως του απορρήτου.