ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ

 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ

           Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

       Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία, αφού από το πρώτο έτος της φοιτητικής του ζωής εργάστηκε σε δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα, όπου και έκανε την άσκησή του. Αμέσως μετά την λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος άσκησε ελεύθερη δικηγορία ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ήδη από το έτος 2010.

           Το έτος 2013 μεταγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και ασκεί το επάγγελμα χειριζόμενος υποθέσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου. Επιπλέον ασκεί συμβουλευτική δικηγορία σε Εταιρείες και Επιχειρήσεις.

            Μιλά άριστα την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.