Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το έτος 1985 ιδρύθηκε το δικηγορικό γραφείο ΄΄ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ΄΄ αρχικώς με έδρα την Κέρκυρα από τον Δικηγόρο Νικόλαο Κ. Πιπερίδη.

Το έτος 1999 ο Νικόλαος Πιπερίδης δημιούργησε συνεργατικό σχήμα με την Ειρήνη Κ. Λιαμπότη, Δικηγόρο Κέρκυρας.

Το έτος 2011 και προς επέκταση των δραστηριοτήτων του δικηγορικού γραφείου, αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μετεγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Το έτος 2013 ο Νικόλαος Πιπερίδης εγκαινίασε νέα συνεργασία με τη Δικηγόρο Θεσσαλονίκης Μαρία Κ. Μελέμη και τον Κωνσταντίνο Ν. Πιπερίδη, επίσης Δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Το έτος 2016 ως συνέχεια του ως άνω δικηγορικού γραφείου συστήθηκε η εταιρεία με την επωνυμία ΄΄ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ-ΜΕΛΕΜΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ με έδρα τη Θεσσαλονίκη