Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία
Μηδενικές καταβολές για υπερχρεωμένο νοικοκυριό

Μηδενικές καταβολές για υπερχρεωμένο νοικοκυριό

Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης πέτυχε με την παρέμβασή του τον ορισμό μηδενικών καταβολών για λογαριασμό εντολέα μας. Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την από 26/06/2015 προσωρινή διαταγή του έκρινε ότι στο πρόσωπο του εντολέα μας...