Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν.
Θέλω να έρθω στο γραφείο σας για να σας εξιστορήσω την υπόθεσή μου. Χρειάζεται να φέρω και έγγραφα μαζί μου και τι γίνεται αν κάποια κρίσιμα έγγραφα δεν τα έχω στην κατοχή μου;
Κατά την πρώτη επίσκεψη στο γραφείο μας δεν είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε κανένα έγγραφο. Βέβαια καλό θα ήταν και για την πληρέστερη εξυπηρέτησή σας, να μας φέρετε οποιοδήποτε έγγραφο κρίνετε σκόπιμο κατά τη δική σας κρίση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς από την πλευρά μας και μετά το πέρας της συνάντησης θα σας αποστείλουμε αναλυτικό κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να φέρετε. Τέλος, αν κάποιο κρίσιμο έγγραφο δεν βρίσκετε στην κατοχή σας αναλαμβάνουμε –κατόπιν εξουσιοδοτήσεως- την αναζήτησή του για λογαριασμό σας.
Η επίσκεψη στο γραφείο σας χρεώνεται;
Ναι, χρεώνεται. Η χρέωση ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ (σήμερα 24 %), όπως τούτο ορίζεται στον Κώδικα περί Δικηγόρων. Αν τελικώς μας αναθέσετε την υπόθεσή σας, από τη δικηγορική μας αμοιβή αφαιρείται το ποσό που έχετε ήδη καταβάλλει για την επίσκεψή σας.
Υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης της υπόθεσης με συμφωνία καταβολής της αμοιβής σε ποσοστά;
Ναι, υπάρχει κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.
Μπορώ να εξοφλήσω τη δικηγορική αμοιβή σε άτοκες δόσεις και αν ναι σε πόσες;
Ναι, με όλα τα διαθέσιμα μέσα πληρωμής. Ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από το ύψος της δικηγορικής αμοιβής.
Θέλω να αγοράσω ή να πωλήσω ακίνητο. Είναι απαραίτητη η παράσταση δικηγόρου και αν ποια είναι η δικηγορική αμοιβή;
Από 1-1-2014 η παράσταση Δικηγόρου στα αγοραπωλητήρια συμβόλαια είναι προαιρετική. Η δικηγορική αμοιβή ορίζεται ελεύθερα με συμφωνία με τον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι ειδικώς για τα αγοραπωλητήρια συμβόλαια ακινήτων, θεωρούμε την παράσταση Δικηγόρου άκρως επιβεβλημένη για την προάσπιση των συμφερόντων αφενός του αγοραστή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ακίνητο που αγοράζει δεν παρουσιάζει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα (λ.χ. ότι δεν υφίσταται προσημείωση, ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ότι δεν είναι ρυμοτομούμενο) και αφετέρου του πωλητή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.
Την υπόθεση μου χειριζόταν άλλος Δικηγόρος. Μπορείτε να την αναλάβετε;
Εφόσον άλλο Δικηγορικό γραφείο χειριζόταν την υπόθεση σας, θα πρέπει πριν την ανάληψη της υπόθεσης από το γραφείο μας, να έχετε στην διάθεση σας επιστολή από τον συνάδελφο που τη χειριζόταν στην οποία θα αναφέρεται ότι σας παραδίδει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ότι δεν έχει οικονομική απαίτηση από εσάς για τον χειρισμό της υποθέσεώς σας. Κατόπιν αυτών αναλαμβάνουμε εμείς εφεξής την υπόθεσή σας.
Δεν μένω στη Θεσσαλονίκη και θέλω να αναλάβετε την υπόθεσή μου. Αναλαμβάνετε υποθέσεις εκτός Θεσσαλονίκης;
Ναι. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις σε όλη τη χώρα και μάλιστα διαθέτουμε προς τούτο ευρύτατο δίκτυο συνεργατών.
Αναλαμβάνετε την εκπροσώπησή μου στα ανώτατα δικαστήρια (Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας);
Ναι. Εφόσον έχετε ηττηθεί στα δικαστήρια της ουσίας αναλαμβάνουμε την υπεράσπισή σας στα ανώτατα δικαστήρια δια της καταθέσεως του δικογράφου και εκπροσωπήσεώς σας κατά την ορισθείσα δικάσιμο.
Θέλω να πάρω συναινετικό διαζύγιο, αλλά νομίζω ότι αργεί η έκδοσή του και όλο το αναβάλλω. Πόσος είναι ο μέσος χρόνος έκδοσής του;
Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4509/2017, η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι ταχύτερη, καθότι πλέον δεν είναι απαραίτητη η προσφυγή στο Δικαστήριο. Συγκεκριμένα, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου τους παρουσία των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων και εν συνεχεία υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε συμβολαιογράφο, ο οποίος συντάσσει πράξη και έτσι βεβαιώνεται η λύση του γάμου, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 1441 ΑΚ.
Θέλω να ενταχθώ στο Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα). Ποιες οφειλές μου εντάσσονται και μέχρι πότε έχω προθεσμία;
Μετά και την τροποποίηση που επέφερε ο ν. 4336/2015 στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 υπάγονται -εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες- και οι οφειλές προς το Δημόσιο, προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπροσθέτως, σας τονίζουμε ότι με τα σημερινά νομικά δεδομένα η προθεσμία για την υπαγωγή στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου εκπνέει την 31-12-2018.
Μου χρωστάνε χρήματα. Αναλαμβάνετε τη διεκδίκηση των απαιτήσεών μου;
Ναι. Πάγια θέση της εταιρείας μας είναι πρώτον η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της οικονομικής σας διαφοράς, κάτι που θα σας γλιτώσει χρόνο και φυσικά περιττά δικαστικά έξοδα. Σε δεύτερο στάδιο, ασκούμε όλα τα νόμιμα μέσα διεκδίκησης, λ.χ. εξώδικη όχληση, έκδοση διαταγής πληρωμής, κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κ.ο.κ.
Χρωστάω χρήματα και βρίσκομαι σε απόγνωση. Μπορείτε να με βοηθήσετε;
Ναι. Υπάρχουν πολλά μέσα νόμιμης άμυνας απέναντι στις ληξιπρόθεσμές σας οφειλές από τη στιγμή που σας κοινοποιείται ένα δικόγραφο, ακόμα και μέχρι το στάδιο ενδεχόμενου πλειστηριασμού εις βάρος της περιουσίας σας.
Έχω επιχείρηση και χρειάζομαι μόνιμη νομική εκπροσώπηση πλην όμως δεν με συμφέρει να δημιουργήσω ιδιαίτερο νομικό τμήμα στην επιχείρησή μου. Αναλαμβάνετε την εκπροσώπηση της εταιρίας μου μέσω εξωτερικής συνεργασίας και αν ναι ποιο είναι το κόστος ;
Ναι. Εκπροσωπούμε πολλές εταιρίες με αυτόν τον τρόπο. Το ύψος της αμοιβής μας καθορίζεται κάθε φορά σε συμφωνία με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των νομικών εκκρεμοτήτων αυτής και αναπροσαρμόζεται όποτε κρίνεται αυτό σκόπιμο.
Μου κοινοποιήθηκε κάποιο δικόγραφο/εξώδικη δήλωση/κλήση σε ποινικό δικαστήριο/διοικητικό έγγραφο κ.ο.κ. Πώς πρέπει να αντιδράσω;
Κατ’ αρχήν πρέπει να ενημερώσετε τον Δικηγόρο σας όσο το δυνατόν συντομότερα για το είδος του εγγράφου που παραλάβατε, την φύση της υπόθεσης που αφορά και την ημερομηνία που το παραλάβατε, καθώς η πλειοψηφία των εγγράφων που κοινοποιούνται υπόκεινται σε προθεσμίες κατά τις οποίες θα πρέπει να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλιώς αυτά ενδέχεται να παραγραφούν, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να τα ασκήσετε πλέον.
Είχα ατύχημα με το αυτοκίνητο και το άλλο όχημα ήταν ανασφάλιστο. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις;
Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις είστε νομικώς καλυμμένοι. Η ζημία σας καλύπτεται από ένα δημόσιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το «Επικουρικό Κεφάλαιο» που καλείται να σας αποζημιώσει και αυτό εν συνεχεία στρέφεται κατά του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος.
Αναλαμβάνετε τη μελέτη για λογαριασμό μου σχετικά με το αν πληρώ τις προϋποθέσεις ένταξης σε δημόσιο διαγωνισμό, προκήρυξη ΕΣΠΑ κλπ και εν συνεχεία την κατάθεση της αίτησης και την επιμέλεια του φακέλου μου;
Ναι. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες που θα σας βοηθήσουν καθ΄ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας του φακέλου σας.
Αναλαμβάνει η εταιρεία σας συνταξιοδοτικά/ασφαλιστικά/εργατικά θέματα;
Ναι. Η δαιδαλώδης νομοθεσία στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό πεδίο και οι συνεχείς νομοθετικές τροποποιήσεις δημιουργούν στον πολίτη εύλογες απορίες σχετικά με τα δικαιώματά του. Εμείς αναλαμβάνουμε αρχικώς την ενημέρωσή σας είτε είστε εργαζόμενος είτε συνταξιούχος και στη συνέχεια προχωράμε στη διεκδίκηση τυχόν παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Επίσης, σας παρέχουμε πλήρη διαφώτιση σχετικά με το πότε θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Τηλ. Επικοινωνίας

Τηλ: 2314-311-380
Fax: 2314-311-381

6942262085, 6946003838

Στείλτε μας μήνυμα

info@pmlawfirm.gr

Επισκεφτείτε μας

Δωδεκανήσου 2 , Θεσσαλονίκη

Ωράριο Εταιρείας :

Δευτ. - Παρ.: 9:00 με 21:00
Σαβ.: 9:00 με 17:00

Αποστολή μας

Βασική επιδίωξή μας αποτελεί η υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέως μας, η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που αντλούμε προς όφελός του, η τήρηση της δικηγορικής δεοντολογίας και της ηθικής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.