Πιπερίδης - Μελέμη Δικηγορική Εταιρία

Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4161/2013 στο νόμο 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.